Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem
WebHelp.pl Warsztat Artykuły Korzystanie z Goo.gl API

Warsztat / Artykuły i tutoriale

Korzystanie z Goo.gl API

Rafał Kukawski 15 stycznia 2011 komentarze ()

Od kilku miesięcy można korzystać ze skracacza adresów od Google. Do szczęścia niektórym brakowało tylko interfejsu programistycznego dla aplikacji. Google wysłuchał próśb i udostępnił testową wersję API do skracania adresów.

Pierwsza wersja API jest bardzo prosta. Udostępnia tylko 3 podstawowe funkcje - skracania URL, odpytywania pełnego adresu dla danego skrótu, listowania skrótów powiązanych z danym kontem.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami.

Klucz

Aby móc swobodnie korzystać z API, Google wymaga od nas podania klucza (API key), w przeciwnym wypadku aplikacja będzie miała narzucone spore ograniczenia w korzystaniu z API.

Aby uzyskać klucz, należy przejść do Google APIs Console, utworzyć nowy projekt, aktywować API skracania linków i skopiować podany tam klucz.

Klucz dodajemy do każdego żądania jako parametr key w adresie, np. https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key=TUTAJ_WKLEJAMY_KLUCZ&shortUrl=http://goo.gl/vsxwi.

Skracanie adresów

Najważniejszą funkcją API jest oczywiście skracanie adresów. Aby utworzyć nowy skrót należy wykonać żądanie POST do adresu https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url.

Treścią żądania powinien być string w formacie JSON zawierający adres do skrócenia.

Kod: Zaznacz cały
{"longUrl": "http://blog.kukawski.pl"}

Ważne jest, żeby żądania zawierające dane w formacie JSON miały ustawiony nagłówek Content-Type: application/json

Przykładowy kod w PHP tworzący skrót może wyglądać następująco

Kod: Zaznacz cały
<?php
function createShortcut ($url) {
  $ch = curl_init();
  curl_setopt_array($ch, array(
    CURLOPT_URL => 'https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url', // URL usługi
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true, // ustawiamy typ żądania na POST
    CURLOPT_HEADER => false,
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(array('longUrl' => $url)), // dane wysyłane do usługi w formacie JSON
    CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: application/json') // wymagane nagłówki
  ));

  $response = curl_exec($ch);
  $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
  $result = $response;
  curl_close($ch);
  
  return $result;
}
var_dump(createShortcut('http://blog.kukawski.pl'));
?>

Odpowiedź, którą powinniśmy otrzymać również będzie w formacie JSON i będzie zawierać utworzony skrót.

Kod: Zaznacz cały
string(102) "{
 "kind": "urlshortener#url",
 "id": "http://goo.gl/vsxwi",
 "longUrl": "http://blog.kukawski.pl/"
}
"

Wystarczy użyć funkcji json_decode, aby skonwertować odpowiedź do łatwiejszego w operowaniu typu danych.

Odszyfrowywanie skrótów

Gdy znany jest nam skrót adresu w usłudze Goo.gl, można w prosty sposób rozwinąć go do pełnego, oryginalnego adresu.

Gdy wyślemy zapytanie GET do adresu https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?shortUrl=http://goo.gl/vsxwi w rezultacie otrzymamy JSON zawierający pełny adres.

Kod: Zaznacz cały
string(116) "{
 "kind": "urlshortener#url",
 "id": "http://goo.gl/vsxwi",
 "longUrl": "http://blog.kukawski.pl/",
 "status": "OK"
}
"

Pole status może mieć wartości OK, MALWARE, PHISHING lub REMOVED.

API definiuje dodatkowy parametr projection, który pozwoli uzyskać jeszcze więcej danych - szczególnie o charakterze statystycznym - na temat adresu, jeśli te są dostępne. Obsługiwanymi wartościami są FULL, ANALYTICS_CLICKS, ANALYTICS_TOP_STRINGS.

Przykładowe wywołanie

Kod: Zaznacz cały
file_get_contents('https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?shortUrl=http://goo.gl/vsxwi&projection=FULL');

może zwrócić

Kod: Zaznacz cały
string(2045) "{
 "kind": "urlshortener#url",
 "id": "http://goo.gl/vsxwi",
 "longUrl": "http://blog.kukawski.pl/",
 "status": "OK",
 "created": "2011-01-11T20:49:46.160+00:00",
 "analytics": {
 "allTime": {
  "shortUrlClicks": "2",
  "longUrlClicks": "2",
  "referrers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Unknown/empty"
  }
  ],
  "countries": [
  {
   "count": "2",
   "id": "DE"
  }
  ],
  "browsers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Firefox"
  }
  ],
  "platforms": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Windows"
  }
  ]
 },
 "month": {
  "shortUrlClicks": "2",
  "longUrlClicks": "2",
  "referrers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Unknown/empty"
  }
  ],
  "countries": [
  {
   "count": "2",
   "id": "DE"
  }
  ],
  "browsers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Firefox"
  }
  ],
  "platforms": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Windows"
  }
  ]
 },
 "week": {
  "shortUrlClicks": "2",
  "longUrlClicks": "2",
  "referrers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Unknown/empty"
  }
  ],
  "countries": [
  {
   "count": "2",
   "id": "DE"
  }
  ],
  "browsers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Firefox"
  }
  ],
  "platforms": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Windows"
  }
  ]
 },
 "day": {
  "shortUrlClicks": "2",
  "longUrlClicks": "2",
  "referrers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Unknown/empty"
  }
  ],
  "countries": [
  {
   "count": "2",
   "id": "DE"
  }
  ],
  "browsers": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Firefox"
  }
  ],
  "platforms": [
  {
   "count": "2",
   "id": "Windows"
  }
  ]
 },
 "twoHours": {
  "shortUrlClicks": "2",
  "longUrlClicks": "2",
  "referrers": [
  {
   "count": "1",
   "id": "Unknown/empty"
  }
  ],
  "countries": [
  {
   "count": "1",
   "id": "DE"
  }
  ],
  "browsers": [
  {
   "count": "1",
   "id": "Firefox"
  }
  ],
  "platforms": [
  {
   "count": "1",
   "id": "Windows"
  }
  ]
 }
 }
}
"

Warto zauważyć, że data utworzenia skrótu jest zwracana wyłącznie w opcji FULL.

Listowanie adresów

Ostatnią z funkcji API jest możliwość wylistowania wszystkich skrótów powiązanych z kontem użytkownika (aplikacji). Aby móc odpytać serwer o tę listę należy być autoryzowanym do wykonania tej czynności.

W celu uzyskania listy adresów wykonujemy żądanie GET do https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url/history?start-token={startToken?}&projection={projection?}

Parametr projection może przyjąć wartość FULL lub ANALYTICS_CLICKS.

Parametr startToken służy do obsługi paginacji wyników. Aby otrzymać kolejną stronę wyników, należy w nowym żądaniu przekazać token otrzymany w poprzednim żądaniu.

Ciekawostka

Interfejs skracacza adresów zawiera w sobie pewną niespodziankę. Jeśli skrócony adres uzupełnimy o rozszerzenie .qr, zostanie dla nas wygenerowany kod QR z zakodowanym adresem.

Kod: Zaznacz cały
<img src="http://goo.gl/fbsS.qr"/>

Kod QR dla skrótu "fbsS"

Klasa do obsługi Goo.gl

Poniżej przedstawiam prostą klasę, która pozwoli tworzyć skróty i pobierać statystyki na ich temat.

Kod: Zaznacz cały
<?php

/**
 * Klasa do pracy z API usługi skracania adresów Goo.gl
 *
 * @author Rafał Kukawski <rafael@webhelp.pl>
 * @license http://kukawski.pl/mit-license.txt MIT License
 * @link https://webhelp.pl/artykuly/korzystanie-z-goo-gl-api/
 * @version 0.9
 */
class Googl {
  /**
   * Adres usługi Goo.gl
   *
   * @static
   */
  const GOOGL_URL = 'https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url';

  /**
   * Przekaż stałą do metody expandShortcut jeśli nie potrzebujesz statystyk
   *
   * @static
   * @see expandShortcut()
   */
  const ANALYTICS_NONE = '';

  /**
   * Przekaż stałą do metody expandShortcut jeśli interesują cię statystyki kliknięć
   *
   * @static
   * @see expandShortcut()
   */
  const ANALYTICS_CLICKS = 'ANALYTICS_CLICKS';

  /**
   * Przekaż stałą do metody expandShortcut jeśli interesują cię statystyki
   * odnośnie refererów, przeglądarek i platform systemowych
   *
   * @static
   * @see expandShortcut()
   */
  const ANALYTICS_TOP_STRINGS = 'ANALYTICS_TOP_STRINGS';

  /**
   * Przekaż stałą do metody expandShortcut jeśli interesują cię
   * wszystkie statystyki powiązane ze skrótem
   *
   * @static
   * @see expandShortcut()
   */
  const ANALYTICS_FULL = 'FULL';

  /**
   * Klucz API użytkownika powiązany z usługą Goo.gl
   * 
   * @var string
   */
  private $apiKey;

  public function __construct ($apiKey = null) {
    if (is_string($apiKey)) {
      $this->apiKey = $apiKey;
    }
  }

  /**
   * Tworzy skrót dla podanego adresu
   * 
   * @param string $url Adres URL do skrócenia
   *
   * @return string Skrót adresu
   *
   * @throws InvalidArgumentException
   *   gdy parametr metody nie jest poprawnym adresem URL z protokołem HTTP lub HTTPS
   *
   * @throws GooglNetworkException
   *   gdy wystąpił problem z wykonaniem żądania
   * 
   * @throws GooglServiceException
   *   gdy usługa Goo.gl zwróciła błąd
   */
  public function createShortcut ($url) {
    if (!$this->isUrl($url)) {
      throw new InvalidArgumentException("Valid HTTP or HTTPS URL expected");
    }

    $googlUrl = self::GOOGL_URL;
    
    if ($this->apiKey !== null) {
      $googlUrl .= '?key=' . $this->apiKey;
    }
    
    $content = array('longUrl' => $url);
    $headers = array('Content-type: application/json', 'Accept: application/json');

    $result = $this->makeJsonRequest($googlUrl, 'POST', $content, $headers);

    return $result['id'];
  }

  /**
   * Pobiera pełny adres dla podanego skrótu oraz opcjonalnie pobiera statystyki powiązane ze skrótem
   *
   * @param string $url Skrót, który chcemy rozszyfrować
   * @param string $includeAnalytics Typ statystyk, które chcemy pobrać
   *
   * @return array Tablica zawierająca pełny adres oraz opcjonalnie statystyki
   *
   * @throws GooglNetworkException
   *   gdy wystąpił błąd podczas wysyłania żądania
   *
   * @throws GooglServiceException
   *   gdy usługa Goo.gl zwróciła błąd
   *
   * @see Googl::ANALYTICS_NONE
   * @see Googl::ANALYTICS_FULL
   * @see Googl::ANALYTICS_CLICKS
   * @see Googl::ANALYTICS_TOP_STRINGS
   */
  public function expandShortcut ($shortcut, $includeAnalytics = '') {
    if (!$this->isUrl($shortcut)) {
      throw new InvalidArgumentException("Valid HTTP or HTTPS URL expected");
    }
    
    $googlUrl = self::GOOGL_URL . '?shortUrl=' . urlencode($shortcut);

    if ($this->apiKey !== null) {
      $googlUrl .= '&key=' . $this->apiKey;
    }

    if (in_array($includeAnalytics, array(self::ANALYTICS_FULL, self::ANALYTICS_CLICKS, self::ANALYTICS_TOP_STRINGS))) {
      $googlUrl .= '&projection=' . $includeAnalytics;
    }

    $headers = array('Accept: application/json');

    $result = $this->makeJsonRequest($googlUrl, 'GET', null, $headers);

    return $result;
  }

  /**
   * Sprawdza czy podana wartość jest poprawnym URLem z protokołem HTTP lub HTTPS
   *
   * @param string $url URL do sprawdzenia
   *
   * @return bool
   */
  public function isUrl ($url) {
    // TODO: ulepszyć walidację, szczególnie zastąpić filter_var, która ma spore ograniczenia
    return filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED) == $url && preg_match('/^https?$/i', parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
  }

  /**
   * Pobiera dane z usługi i je parsuje
   *
   * @param string $url URL zasobu do odpytania
   * @param string $method Metoda żądania - GET lub POST
   * @param mixed $content Treść, którą chcemy wysłać z żądaniem
   * @param array $headers Dodatkowe nagłówki HTTP do wysłania
   *
   * @return array
   *
   * @throws GooglNetworkException
   *     gdy odebrane dane nie są poprawnym JSONem
   *
   * @throws GooglServiceException
   *     gdy odpowiedź usługi Goo.gl zawiera klucz error
   * @see sendRequest()
   */
  protected function makeJsonRequest ($url, $method = 'GET', $content = null, $headers = null) {
    list($rawResponse, $httpCode) = $this->sendRequest($url, $method, json_encode($content), $headers);

    $data = json_decode($rawResponse, true);

    // gdy odpowiedź nie jest poprawnym JSONem przyjmujemy, że to problem sieciowy
    if ($data === null) {
      throw new GooglNetworkException();
    } else if (isset($data['error']) || $httpCode !== 200) {
      throw new GooglServiceException($data);
    } else {
      return $data;
    }
  }

  /**
   * Wykonuje zapytanie HTTP do podanego URL i pobiera wynik
   *
   * @param string $url URL do odpytania
   * @param string $method Metoda żądania HTTP. Obsługiwane są GET i POST.
   * @param mixed $body Treść, którą wysyłamy z żądaniem.
   *           Może być tekstem bądź tablicą z parami klucz-wartość
   * @param array $headers Dodatkowe nagłówki do wysłania z żądaniem
   *           np. array('Content-Type: application/json')
   * @return array
   *     Treść odpowiedzi i kod odpowiedzi
   * 
   * @throws GooglNetworkException
   *     gdy wykonanie żądania HTTP zawiodło
   */
  protected function sendRequest ($url, $method = 'GET', $body = null, $headers = null) {
    $ch = curl_init();
    $options = array(
      CURLOPT_URL => $url,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_POST => $method === 'POST',
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
      CURLOPT_SSLVERSION => 3,
      CURLOPT_HEADER => false
    );

    if (is_array($headers)) {
      $options[CURLOPT_HTTPHEADER] = $headers;
    }

    if ($options[CURLOPT_POST] && (is_string($body) || is_array($body))) {
      $options[CURLOPT_POSTFIELDS] = $body;
    }

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $response = curl_exec($ch);
    $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    $error = curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    unset($ch);

    if ($response === false) {
      throw new GooglNetworkException($error);
    }

    return array($response, $httpCode);
  }
}

/**
 * Wyjątek wyrzucany, gdy usługa odpowie komunikatem o błędzie
 */
class GooglServiceException extends Exception {
  private $data;

  public function __construct($data = null) {
    $this->data = $data;

    parent::__construct($data['error']['message']);
  }

  public function getData () {
    return $this->data;
  }
}

/**
 * Wyjątek wyrzucany, gdy nie uda się wykonać żądania HTTP
 */
class GooglNetworkException extends Exception {}
?>

Kilka przykładów, jak korzystać z klasy

Kod: Zaznacz cały
<?php
$g = new Googl();
try {
  $shortcut = $g->createShortcut('http://blog.kukawski.pl');
  echo $shortcut;
} catch (Exception $e) {}


try {  
  $details = $g->expandShortcut('http://goo.gl/vsxwi', Googl::ANALYTICS_FULL);
  echo $details['created'];
} catch (Exception $e) {}
?>

Masz pytania lub wątpliwości? Odwiedź nasze forum dyskusyjne.

Rafał Kukawski

Programista, webmaster. Szczególnie upodobał sobie JavaScript i technologie klienckie, choć strona serwera i bazy danych nie stanowią tajemnicy. Tworzy też aplikacje na urządzenia mobilne. kukawski.pl.


Komentarze


HTML CSS JavaScript PHP bazy danych MySQL Flash grafika framework hosting domeny pozycjonowanie wordpress Facebook