Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem
WebHelp.pl Warsztat Artykuły MySQL: operacje na datach i czasie

Warsztat / Artykuły i tutoriale

MySQL: operacje na datach i czasie

Bartosz Romanowski 10 grudnia 2010 komentarze ()

MySQL oferuje sporą liczbę funkcji służących do wykonywania operacji na datach i czasie, które mogą ułatwić życie programiście. Warto się z nimi zapoznać aby nie wykonywać niepotrzebnej pracy po stronie skryptu czy programu.

Niniejszy tekst powstał w oparciu o MySQL w wersji 5.1.x, aczkolwiek większość z przykładów powinna działać bez problemów również w wersji 4.1.x. Zakładam, że czytelnik zna składnię zapytań SQL oraz wie jak połączyć się z bazą danych.

Na początek poznajmy funkcje CURDATE() i CURTIME(), zwracające odpowiednio aktualną datę i aktualny czas. Nie wyróżniają się one niczym szczególnym, poza tym, że mogą również zwracać datę lub czas w postaci liczbowej (przy wywołaniu CURDATE() + 0). Połączeniem obu tych funkcji jest funkcja NOW(), która zwraca datę i czas. Aby otrzymać uniksowy znacznik czasu (Unix timestamp) należy użyć funkcji UNIX_TIMESTAMP(), która może być również wywoływana z parametrem w postaci daty (zwraca wtedy timestamp dla podanej daty).

Działania na datach i czasie

Jedną z najczęściej wykonywanych operacji na datach i czasie jest dodawanie lub odejmowanie. Za przykład weźmy najprostszą sytuację, w której do daty chcemy dodać jeden dzień. Można to zrobić na kilka sposobów:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT ADDDATE('2010-01-01', INTERVAL 1 DAY);
+---------------------------------------+
| 2010-01-02              |
+---------------------------------------+

mysql> SELECT DATE_ADD('2010-01-01', INTERVAL 1 DAY);
+----------------------------------------+
| 2010-01-02               |
+----------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01' + INTERVAL 1 DAY;
+-------------------------------+
| 2010-01-02          |
+-------------------------------+

Oczywiście datę, na której wykonujemy operację, możemy wziąć z pola w tabeli lub przyjąć datę bieżącą (CURDATE).

Żeby bardziej skomplikować sprawę, odejmowanie jednego dnia od jakiejś daty można zrobić na cztery sposoby (w działaniu nie różnią się one w ogóle):

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT ADDDATE('2010-01-01', INTERVAL -1 DAY);
+----------------------------------------+
| 2009-12-31               |
+----------------------------------------+

mysql> SELECT DATE_ADD('2010-01-01', INTERVAL -1 DAY);
+-----------------------------------------+
| 2009-12-31               |
+-----------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01' - INTERVAL 1 DAY;
+-------------------------------+
| 2009-12-31          |
+-------------------------------+

mysql> SELECT DATE_SUB('2010-01-01', INTERVAL 1 DAY);
+----------------------------------------+
| 2009-12-31               |
+----------------------------------------+

Warto przyjrzeć się bliżej klauzuli INTERVAL, która określa rodzaj interwału używanego przy operacji na dacie lub czasie. W powyższych przykładach mamy DAY (dzień), ale nie jest to jedyna dostępna wartość. Do dyspozycji mamy następujące rodzaje interwałów:

MICROSECOND mikrosekundy MICROSECONDS
SECOND sekundy SECONDS
MINUTE minuty MINUTES
HOUR godziny HOURS
DAY dni DAYS
WEEK tygodnie WEEKS
MONTH miesiące MONTHS
QUARTER kwartały QUARTERS
YEAR lata YEARS
SECOND_MICROSECOND sekundy i mikrosekundy 'SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_MICROSECOND minuty, sekundy i mikrosekundy 'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_SECOND minuty i sekundy 'MINUTES:SECONDS'
HOUR_MICROSECOND godziny, minuty, sekundy i mikrosekundy 'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
HOUR_SECOND godziny, minuty i sekundy 'HOURS:MINUTES:SECONDS'
HOUR_MINUTE godziny i minuty 'HOURS:MINUTES'
DAY_MICROSECOND dni, godziny, minuty, sekundy i mikrosekundy 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
DAY_SECOND dni, godziny, minuty i sekundy 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS'
DAY_MINUTE dni i minuty 'DAYS HOURS:MINUTES'
DAY_HOUR dni i godziny 'DAYS HOURS'
YEAR_MONTH lata i miesiące 'YEARS-MONTHS'

Jak widać, możliwości są bardzo duże i właściwie do każdego zastosowania możemy znaleźć coś odpowiedniego. Oto kilka przykładów:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT '2010-01-01 23:59:59' + INTERVAL 1 SECOND;
+-------------------------------------------+
| 2010-01-02 00:00:00            |
+-------------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01 00:00:00' + INTERVAL '2:5:30' HOUR_SECOND;
+-------------------------------------------------------+
| 2010-01-01 02:05:30                  |
+-------------------------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01 00:00:00' + INTERVAL 2 WEEK;
+-----------------------------------------+
| 2010-01-15 00:00:00           |
+-----------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01 00:00:00' + INTERVAL '2-5' YEAR_MONTH;
+---------------------------------------------------+
| 2012-06-01 00:00:00                |
+---------------------------------------------------+

Wykonując operacje na datach trzeba uważać na odpowiedni typ argumentu, szczególnie gdy jest on np. wynikiem działania skryptu.

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT '2010-01-01' + INTERVAL 1.5 MINUTE_SECOND;
+-------------------------------------------+
| 2010-01-01 00:01:05            |
+-------------------------------------------+

mysql> SELECT '2010-01-01' + INTERVAL 3/2 MINUTE_SECOND;
+-------------------------------------------+
| 2010-01-01 01:24:20            |
+-------------------------------------------+

3/2 daje nam 1.5, tak więc teoretycznie zapytanie powinno przesunąć podaną datę o 1 minutę i 5 sekund, tak jak ma to miejsce w pierwszym przykładzie. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ MySQL interpretuje wynik dzielenia 3/2 jako 1.5000, a to daje 1 minutę i 5000 sekund. Aby takie działanie dawało wynik zgodny z naszymi oczekiwaniami należy wymusić odpowiedni format za pomocą funkcji CAST().

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT '2010-01-01' + INTERVAL CAST(3/2 AS DECIMAL(3,1)) MINUTE_SECOND;
+-----------------------------------------------------------------+
| 2010-01-01 00:01:05                       |
+-----------------------------------------------------------------+

MySQL radzi sobie z miesiącem lutym i latami przestępnymi. Wykonuje również automatycznie niezbędnej konwersji typów z DATE na DATETIME. W przypadku, gdy podana data jest niepoprawna (np. '2010-01-00'), jako wynik otrzymamy NULL.

Obliczanie różnicy pomiędzy datami

Funkcje DATEDIFF() i TIMEDIFF() służą do obliczania różnicy pomiędzy datami. Różnią się typem przyjmowanych argumentów oraz wynikiem jaki zwracają. DATEDIFF() zwraca wynik w postaci liczby dni, na przykład:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT DATEDIFF('2010-05-01', '2011-04-01');
+--------------------------------------+
|                 -335 |
+--------------------------------------+

TIMEDIFF() zwraca natomiast wynik w postaci czasu, na przykład:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT TIMEDIFF('2010-05-01 00:00:00', '2011-04-01 00:00:00');
+--------------------------------------------------------+
| -838:59:59                       |
+--------------------------------------------------------+

Funkcja ta przyjmuje jako argumenty zarówno wartości typu DATETIME jak i TIME, ale oba muszą mieć ten sam typ.

Formatowanie daty i czasu

Do formatowania daty i czasu służy funkcja DATE_FORMAT(). Ma ona dwa parametry: datę i/lub czas, która zostanie sformatowana, oraz opis formatu. Sposób, w jaki zapisuje się format daty i czasu, nie powinien być zaskakujący dla większości osób zajmujących się programowaniem. Dostępne są następujące znaczniki:

%a Skrócona nazwa dnia tygodnia (Sun..Sat / niedz..sob)
%b Skrócona nazwa miesiące (Jan..Dec / sty..gru)
%c Miesiąc, liczbowo (0..12)
%D Dzień miesiąca z angielskim sufiksem (0th, 1st, 2nd, 3rd, …)
%d Dzień miesiąca, liczbowo (00..31)
%e Dzień miesiąca, liczbowo (0..31)
%f Mikrosekundy (000000..999999)
%H Godzina (00..23)
%h Godzina (01..12)
%I Godzina (01..12)
%i Minuty, liczbowo (00..59)
%j Dzień w roku (001..366)
%k Godzina (0..23)
%l Godzina (1..12)
%M Nazwa miesiąca (January..December / styczeń..grudzień)
%m Miesiąc, liczbowo (00..12)
%p AM lub PM
%r Czas, zapis 12-godzinny (gg:mm:ss z AM lub PM)
%S Sekundy (00..59)
%s Sekundy (00..59)
%T Czas, zapis 24-godzinny (hh:mm:ss)
%U Tydzień (00..53), gdzie niedziela jest pierwszym dniem tygodnia
%u Tydzień (00..53), gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia
%V Tydzień (01..53), gdzie niedziela jest pierwszym dniem tygodnia; używane z %X
%v Tydzień (01..53), gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia; używane z %x
%W Nazwa dnia tygodnia (Sunday..Saturday / niedziela..sobota)
%w Dzień tygodnia (0=niedziela..6=sobota)
%X Rok dla tygodnia, w którym niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, liczbowo, cztery cyfry; używany z %V
%x Rok dla tygodnia, w którym poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia, liczbowo, cztery cyfry; używany z %v
%Y Rok, liczbowo, cztery cyfry
%y Rok, liczbowo, dwie cyfry
%% Znak "%"

Za język, w jakim zwracane są nazwy miesięcy i dni tygodnia odpowiada zmienna systemowa lc_time_names. Jej wartość można zmienić "w locie" używając funkcji SET:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SET lc_time_names = 'pl_PL';

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2010-02-11', '%W %M %Y');
+---------------------------------------+
| czwartek luty 2010          |
+---------------------------------------+

Do szybkiej zmiany formatu daty i/lub czasu można wykorzystać funkcję GET_FORMAT(), która zwraca jeden z predefiniowanych formatów. Dostępne są formatowania daty (DATE), czasu (TIME) oraz daty i czasu (DATETIME). Jako drugi parametr funkcja przyjmuje region, którego formatowanie dotyczy, na przykład:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT GET_FORMAT(DATE, 'EUR');
+-------------------------+
| %d.%m.%Y        |
+-------------------------+

mysql> SELECT GET_FORMAT(DATE, 'USA');
+-------------------------+
| %m.%d.%Y        |
+-------------------------+

Często przydatne okazują się funkcje do operowania na uniksowych znacznikach czasu (Unix timestamp). UNIX_TIMESTAMP() konwertuje datę na timestamp, a FROM_UNIXTIME() wykonuje operację odwrotną.

Wyciąganie fragmentów daty i czasu

Bardzo często zachodzi potrzeba wyciągnięcia jedynie fragmentu daty zapisanej w bazie danych. Przydaje się to do grupowań (np. według roku i miesiąca) albo po prostu do wyświetlania w określony sposób na stronie. MySQL oferuje sporo funkcji przeznaczonych do tego typu operacji.

Wszystkie poniższe funkcje jako parametr przyjmują datę. DAY() (synonim DAYOFMONTH()) - zwraca dzień (liczbowo) DAYNAME() - zwraca nazwę dnia tygodnia (lokalizacja za pomocą zmiennej lc_time_names) DAYOFWEEK() - zwraca dzień tygodnia (liczbowo) DAYOFYEAR() - zwraca dzień w roku HOUR() - zwraca liczbę godzin LAST_DAY() - zwraca ostatni dzień miesiąca w formacie DATE MINUTE() - zwraca liczbę minut MONTH() - zwraca miesiąc (liczbowo) MONTHNAME() - zwraca nazwę miesiąca (lokalizacja za pomocą zmiennej lc_time_names) QUARTER() - zwraca kwartał (liczbowo) SECOND() - zwraca liczbę sekund WEEK() - zwraca numer tygodnia w roku WEEKDAY() - zwraca numer dnia tygodnia (0 - poniedziałek, 6 - niedziela) YEAR() - zwraca rok

Istnieje jeszcze dosyć uniwersalna funkcja EXTRACT(), z której korzysta się następująco:

Kod: Zaznacz cały
mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2010-05-12 23:55:09');
+------------------------------------------------+
|                     201005 |
+------------------------------------------------+

Jako pierwszy argument funkcja przyjmuje te same wartości co opisana wcześniej funkcja DATE_ADD().

Więcej informacji na temat funkcji operujących na dacie i czasie znaleźć można w dokumentacji MySQL.

Masz pytania lub wątpliwości? Odwiedź nasze forum dyskusyjne.

Bartosz Romanowski

Programista, gadżeciarz, krytyczny miłośnik produktów Apple, fan ciężkich brzmień i niepoprawny pesymista.


Komentarze


HTML CSS JavaScript PHP bazy danych MySQL Flash grafika framework hosting domeny pozycjonowanie wordpress Facebook